"For alle" fond

"For alle" fond - økonomisk hjelp


Alle barn skal kunne gå i korps - også om familien har en vanskelig økonomisk situasjon.

"For Alle" fondet skal gi støtte til barn fra familier som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Det kan være helt eller delvis støtte til kontingent, egenandel på turer eller arrangement. Søknad kan gis ved hjelp av et enkelt skjema (se lenke), eller gjennom å snakke med korpsets leder eller kasserer.   
Vedtekter og skjema "For Alle" fond

filarkiv/vedtekterforallefondkleppskulekorps2017.pdf

Last ned
Søknadsskjema "For Alle" fond

filarkiv/sknadskjemaforstttefraforallefond.pdf

Last ned
Søk
Driftes av Styreportalen AS