Lyst å spille i korps?

Vil du begynne i korpset vårt?
Vi rekrutterer fra skolekretsene Klepp, Horpestad og Engelsvoll.


Man kan begynne som aspirant når man begynner i 3. klasse, og vil da få undervisning på sitt instrument. Etter hvert vil man få spille sammen med andre aspiranter, juniorer og deretter sammen med hovedkorpset.

Ta kontakt for mer informasjon:
Ring en av oss i styret
Facebook-siden facebook.com/kleppskulekorps  
Søk
Driftes av Styreportalen AS